Korekta danych do druku

Vispronet® stosuje bezpłatnie „Standardową korektę danych do druku“ dla wszystkich zleceń. Po dokonaniu korekty otrzymujecie Państwo szczegółowe sprawozdanie. Kryteria według, których wykonywana jest korekta znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Jeśli przekazane nam przez Państwa dane do druku odpowiadają wymogom Vispronet®, wówczas Państwa zlecenie zostanie przekazane do realizacji.

Jeśli Państwa dane nie odpowiadają naszym wymogom zawsze macie Państwo możliwość skorygowania i ponownego wysłania nam do kolejnej korekty. Prosimy jednak wziąć pod uwagę iż ten proces spowolni czas produkcji i przesunie termin dostawy.

Alternatywnie proponujemy Państwu płatną „Korektę profesjonalną“ (29,75 € w tym VAT. / 25,00 € bez VAT.). Podczas tej kontroli graficy Vispronet® przeglądają przesłane przez Państwa dane, sprawdzają czy odpowiadają one naszym kryteriom i w ciągu 15 min starają się je dopasować do kryteriów stawianych przez naszą firmę. Jeżeli występuje konieczność poświęcenia większej ilości czasu na dopasowanie Państwa danych wówczas dochodzą dodatkowe koszty rozliczane na jednostki graficzne (1 jednostka graficzna = 15 min. za 20,83 € z VAT. / 17,50 € bez VAT.). Po zakończeniu kontroli otrzymacie Państwo raport.

Tu znajdziecie Państwo wskazówki dot. kontroli danych do druku!

Porównanie kryteriów kontroli stosowanych w przypadku kontroli bezpłatnej i kontroli profesjonalnej.

Dla informacji: Archiwa takie jak ZIP lub RAR są również dopuszczalne. Inne formaty nie są akceptowane (np. PS, GIF, PNG, Microsoft Word).

Kryteria kontroli Standardowa- kontrola danych Profesjonalna- kontrola danych*
PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, AI, INDD, BMP, CDR, FH, FH10, FH11, QXD, PSD, EPS
Skala Czy dane wektorowe i piksele są podane w skali 1: 10?
Rozdzielczość Czy rozdzielczość obrazu odpowiada informacjom w szablonie układu?
Marginesy Czy logo i teksty umiejscowione zostały z wystarczająco dużym marginesem od krawędzi powierzchni?
Dodatki Czy wzięte zostały pod uwagę dodatki przystosowane do odpowiedniego wykroju?
Tryb koloru Czy dane do druku zostały zamieszczone w tryb CMYK?
Kolory specjalne Czy kolory specjalne zostały zamieszczone jako kolory stałe? Czy wybrany kolor jest kolorem z palety barw? Akceptowane systemy barw to HKS N, Pantone C i RAL. Wskazówka: reprodukcja zdefiniowanej barwy w druku cyfrowym nie jest 100% możliwa.
ICC-Profile na obrazach Czy będzie używany domyślny profil dla CMYK? Czy będzie używany domyślny profil "ISOcoated_v2_eci.icc"? Czy w przeciwnym razie, zostaną wykorzystane niestandardowe profile ICC? Czy wbudowane są wszystkie profile?
Napisy Czy czcionki zostały zamienione na krzywe? W przypadku danych w formacie PDF: czy wszystkie czcionki są wbudowane w całości (jeśli nie czy należy je zwektorować zapisać w krzywych)?
Grubość linii Czy szerokości linii są zgodne z informacjami w szablonie układu?
Nadrukowywanie/nakładanie na siebie kolorów Czy nadrukowywanie/nakładanie na siebie kolorów w pliku zostało usunięte?
Przejrzystość Czy w przypadku wyboru szczególnych kolorów będzie mogła być zastosowana przejrzystość?
Kodowanie danych (np. ochrona przez hasło) Czy dane nie są zakodowane?
Uszkodzone dane graficzne Czy dane graficzne będzie można bezbłędnie otworzyć?
Wskazówka tekstowa w danych do druku Czy wszystkie obiekty nie nadające się do druku (pola na formularzach, Javascript lub komentarze) zostały usunięte?
Błędy w pisowni i w szyku zdań Czy w danych do druku nie ma błędów językowych?
Rozszerzona kontrola i inne Czy w danych do druku są nieścisłości?
Obróbka i korekta błędów w danych do druku Czy w przypadku danych do druku, w których pojawią się błędy zastosowana zostanie dodatkowa korekta płatne** w tym 15 Min. obróbki naszego grafika- po tym doliczone zostaną dalsze koszty wg. jednostki graficznej.**
  • Z powodów licencyjnych napisy nie mogą być przerabiane. Prosimy przekształcić napisy na krzywe.!
  • Dodatkowe koszty przeliczone na jednostkę graficzną (1 jednostka graficzna = 15 Min. za 20,83 € z VAT. / 17,50 € bez VAT.)