Właściwości obrazu

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości produktów drukowanych Visprodesign® projekty przygotowywane do druku muszą koniecznie spełniać następujące wymagania:

Prawa autorskie

Aby móc korzystać z motywu graficznego (zdjęcia, logo, znaku handlowego, sloganu reklamowego etc.) musicie Państwo znać prawa jakie dotyczą tych procedur. Zanim prześlecie Państwo motyw (obrazek) będziecie musieli potwierdzić poniższe wymagania:

  • Jesteście w pełnym posiadaniu własności intelektualnej lub prawa użytkowania danego motywu (obrazka, sloganu itp.)
  • Nie naruszacie Państwo żadnych praw osób trzecich korzystając z danego motywu.
  • Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Vispronet® w przypadku jakichkolwiek roszczeń prawnych nie weźmie na siebie odpowiedzialności, a spadnie ona bezpośrednio na zamawiającego.

Formaty plików

Poniżej formaty plików w jakich należy przesyłać dane do druku i zdjęcia (max. 200 MB):

  • JPG.JPG, JPEGTiff.TIF, .TIFFEPS.EPS

Rozdzielczość

Rozdzielczość jest miarą jakości obrazu w procesie drukowania. Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza jakość wydruku. Ważne jest, aby zwracać uwagę na różne detale całego projektu i na fakt, że pomimo wysokiej całkowitej rozdzielczości wszystkie elementy graficzne, a w szczególności linie nie mogą być zbyt małe lub zbyt cienka aby mogły być prawidłowo wydrukowane.

Istotne jest aby pamiętać, że jakość danych fotograficznych zmienia się po każdej obróbce projektu lub też rozdzielczość obrazu pogarsza się szczególnie gdy jest on powiększany. Może to prowadzić do pogorszenia jakości lub pikselozy. Jeśli tak się stanie, można zmienić rozmiar obrazka lub wgrać inny obraz wyższej rozdzielczości.

Zalecane jest aby aparat fotograficzny, z którego Państwo korzystacie miał co najmniej 12 megapikseli i był ustawiony na najwyższą rozdzielczość (4.048 x 3.040 pikseli).

Ponadto chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że kolory w Visprodesign® ze względu na różniące się od siebie parametry ustawień monitorów mogą być nieco inne niż na Waszych monitorach. Częściowo dochodzi też do zniekształceń odcieni kolorów ze względu na przedstawianie barw w trybie RGB. Należy zatem pamiętać, że nie zawsze to, co jest widoczne na monitorze musi odpowiadać wynikowi drukowania.

Sygnalizacja dotycząca jakości zdjęcia

Odpowiedni kolor światła pokazuje podczas projektowania obrazka czy przesłane zostały właściwej jakości zdjęcia, czy rozdzielczość jest odpowiednia w wybranym rozmiarze i czy wydruk będzie wysokiej jakości. Ta opcja nie jest użyteczna przy danych w formatach EPS, ponieważ wbudowane elementy nie będą mogły być odczytane. Ponadto, nie będzie można zweryfikować automatycznie ułożenia i treść motywu. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę aby ważne elementy projektu takie jak obrazki czy tekst znajdowały się wewnątrz obszaru zaznaczonego przerywaną linią (obszar bezpieczny) a kolor tła musi wypełniać całą przestrzeń aż do końcowych krawędzi pola projektu, po to aby uniknąć niepotrzebnego białego obramowania.

Informacja o jakości obrazu jest podzielona na trzy etapy:

  • zielony = optymalna jakość obraz nadaje się do druku
  • żółty = wystarczająca jakość uwaga: jakość zdjęcia dobra ale mogą się pojawić rozmycia na wydrukowanym obrazie
  • czerwony   = niewystarczająca jakość informacja o błędzie: zdjęcia (obrazka) nie można wydrukować, prosimy pobrać inne zdjęcie (obraz) w wyższej rozdzielczości.

Powiększenie obrazka (zdjęcia) opartego na pikselach może skutkować jego niedostateczną jakością. Aby móc to kontrolować należy zwrócić uwagę na górną części obszaru projektowania, w tym miejscu pokaże się informacja o błędzie. Kliknięcie na pojawiający się komunikat otwieracie Państwo wykaz błędów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kliknąć na -Przycisk : sygnalizacja dot. jakości zdjęcia.

Przed dodaniem do koszyka należy sprawdzić swój projekt graficzny na wybranym produkcie przy pomocy opcji podgląd. Wraz z Państwa zamówieniem dane graficzne są potwierdzenie i uwalniane do druku!

Konwersja

W Visprodesign® stosujemy konwersję danych dostarczanych do druku z trybu RGB do trybu CMYK. Ponieważ kolory oznaczane w trybie RGB nie mają powtarzalnej grupy barw, zatem podczas konwersji na tryb CMYK może dojść do utraty pierwotnie założonych kolorów. Będą one podobne ale nie identyczne. Ponadto należy pamiętać, że w trybie RGB nie ma możliwości rozjaśniania kolorów!

poniedziałek-piątek: od 9 do 18

+49 3578 359-4040

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy