1 Prosimy wybrać żądaną grupę produktów.

Wybierz produkt

2 Prosimy wybrać żądany produkt aby przejść do podkategorii.

Wybierz produkt

3 Dodatkowe informacje dotyczące wybranego produktu można znaleźć w widoku listy.

Wybierz produkt

Na stronie z opisem szczegółów produktu, otrzymacie Państwo dokładny opis 4 do niego opis metody druku 5 i odpowiednich dodatków 6.

7 W zakładce konfigurowanie potwierdzacie Państwo tylko podstawowe parametry typu: ilość, wymiar i materiał. Więcej informacji na temat wymienionych opcji uzyskuje się klikając na -przycisk .

Aby przejść do następnego kroku konfiguracji należy kliknąć na przycisk „dalej“.

Wybierz produkt

8 W zakładce wykonanie znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące wykończenia (konfekcji) produktu lub wybrać element do mocowania produktu w podłożu. Klikając na zdjęcie możecie Państwo obejrzeć powiększenie lub dokładny szkic wykończenia (konfekcji).

Wybierz produkt

9 W zakładce dane do druku możecie Państwo wybrać:

Wybierając opcję „gotowe dane do druku“ 10, możecie Państwo przesłać istniejące dane po wysłaniu zamówienia. Prosimy koniecznie używać przygotowanych szablonów grafiki i nie zmieniać gotowych danych formatu.

lub

Zaprojektujcie Państwo swój produkt bez profesjonalnej wiedzy graficznej w Visprodesign®. Wybierzcie opcję „zaprojektuj sam“ 11. Następnie na pustym obszarze przeznaczonym do projektowania należy umieścić własny obrazek lub dostępne bezpłatnie cliparty, zdjęcia czy inne dane graficzne potrzebne do stworzenia projektu.

Wybierz produkt

Sugerujemy kilka możliwości tworzenia projektu:

1 „Dodaj własne zdjęcie“
Należy dodać własne zdjęcia w projekcie.

2 „Cliparty /zdjęcia - wybór“
Bezpłatny wybór w banku danych Visprodesign®-cliparty lub gotowe zdjęcia.

3 „Wybierz gotowy szablon projektu“
Bezpłatny wybór w banku danych Visprodesign®-gotowy szablon projektu dla wybranego produktu.

Wybierz produkt

Dodaj własne zdjęcie

4 informacja sygnalizacja dot. jakości zdjęcia pojawi się w przypadku umieszczenia przez Państwa własnego zdjęcia lub zdjęcia wybranego z naszego banku zdjęć, dzięki tej opcji dowiecie się Państwo czy rozdzielczość zdjęcia jest wystarczająco wysoka do danego wymiaru wydruku. Więcej informacji znajdziecie Państwo po kliknięciu na -przycisk.

Prosimy pamiętać, że po każdej edycji następują zmiany jakości obrazu. W praktyce oznacza to, że przy każdorazowym powiększeniu obrazu pogarsza się rozdzielczość, a to powoduje brak ostrości obrazu lub jego "pikselozę". Jeżeli tak się stanie otrzymacie Państwo informacje o błędzie 5. W takiej sytuacji należy ponownie zmniejszyć obraz lub pobrać inny.

Sygnalizacja dotycząca jakości zdjęcia pomoże Państwu w ocenie czy obraz (zdjęcie) jest odpowiedniej jakości.

Wybierz produkt

Obrazy z banku zdjęć lub własne można zmieniać do odpowiedniego rozmiaru. Do tego służą przyciski bezpośrednio pokazujące się na ekranie lub w oknie narzędzi po prawej stronie:

 • 6 Ułożenie (dopasowanie zdjęcia do obszaru projektowania)
 • 7 Obrót
 • 8 Skalowanie
 • 9 Lustrzane odbicie w pionie lub w poziomie
 • 10 Zmiana kolejności warstw-elementów projektu (dzięki tej opcji obrazek lub napis jest przesuwany na wierzch lub pod spód)
 • 11 Skalowanie do pełnej wielkości produktu (aktywny obrazek jest automatycznie powiększany do wymiaru produktu)
 • 12 Kopia (aktywny obraz jest kopiowany i po raz drugi umieszczany na obszarze projektowania)
Wybierz produkt

Wybór clipart-ów/ zdjęć

Aby uzyskać możliwość przeglądania bezpłatnych clipart-ów i zdjęć należy:

 • 13 wprowadzić słowo kluczowe do wyszukiwarki
 • 14 szukać odpowiedniej kategorii wg. tematu
 • 15 przeprowadzić filtrowanie między opcją cliparty i zdjęcia
 • 16 przeglądać poszczególne strony

Akceptuj wybrany clipart lub zdjęcie i przenieś na obszar projektowania klikając na wybrany obrazek (motyw).

Wybierz produkt

17 Obrazki z banku zdjęć można zmieniać pod względem kolorystycznym. Klikając na opcję kolor i obrazek wyświetlany na ekranie zmieniacie Państwo barwę z proponowanej palety kolorów.

Wybierz produkt

18 Jeżeli wybieracie Państwo opcję „zmień szablon projektu“, projektowanie może być kontynuowane jedynie za pomocą opcji - opuścić stronę. 19

Wybierz produkt

Designvorlage auswählen

Stöbern Sie in den zahlreich zur Verfügung stehenden kostenfreien Designvorlagen.

Wybierz produkt

Zmień szablon projektu

Przeglądaj wiele dostępnych darmowych szablonów gotowych projektów. Po kliknięciu na „więcej“ 20 ukażą się Państwu kolejne opcje w podglądzie projektu takie jak 21:

„ulubione“ i „najczęściej kupowane“.

Wybierz produkt

Ulubione

Po kliknięciu na „ulubione“ ukażą się szablony zaznaczonych projektów stworzone według Państwa indywidualnej listy ulubionych. Poprzez aktywacje skrzynki „ulubione“ 22 mogą być ulubione projekty od razu nazywane. Tu również jest dostępna opcja „najczęściej kupowane“ 23

Klikając na opcję edycja projektowania lub „opracuj projekt“ 24 zaczyna się proces projektowania a szablony projektów mogą być łączone z clipart-ami, zdjęciami i tekstami.

Aby powrócić do wyboru szablonu projektu, należy kliknięciem wyłączyć pole „ulubione“.

Wybierz produkt

Najczęściej kupowane

Najczęściej kupowane produkty z takim samym projektem jaki Państwo wybraliście ukazują się po kliknięciu na opcję „najczęściej kupowane“. Dalsze informacje o produkcie takie jak cena otrzymacie Państwo klikając na „cena/ szczegóły“ 25

Poprzez klikniecie na opcję edycja projektowania lub zaznaczenie produktu zaczyna się proces projektowania 26

Aby powrócić do wyboru szablonu projektu, należy kliknąć na „ulubione“ 26.

Wybierz produkt

Wstawianie tekstów

28Aby zacząć nanosić tekst na projekt należy kliknąć na zakładkę Tekst.

29Wprowadź tekst (kilka linii) w polu gdzie znajduje się informacja wstawić tekst.

Aby zmienić grubość czcionki i styl należy aktywować pole, na którym jest Państwa projekt. W dalszej kolejności należy wybrać żądane ustawienia w oknie narzędzi. Kolor tekstu może być zmieniany bezpośrednio na obszarze projektu 30. Aby wstawić dodatkowy tekst w obszarze projektowania, należy wpisać nowy tekst w polu tekstowym.

Wybierz produkt

Wstawianie lub zmienianie koloru tła

31 Aby przejść do opcji wybór koloru tła należy kliknąć na zakładkę Kolor. Kolor zostanie automatycznie wprowadzony jako tło projektu. A dotychczasowy kolor tła z szablonu projektu zostanie odpowiednio zmieniony.

Wybierz produkt

W zakładce przebieg 32 znajdują się informacje dot. Państw etapów projektowania. Dzięki tej opcji możecie Państwo usunąć zbędne dane, wyodrębnić potrzebne elementy lub kopiować je.

Wybierz produkt

Produkty, które mają więcej powierzchni zadruku (np. kostki reklamowe do siedzenia czy flagi dwustronne) są projektowane na różnych powierzchniach projektowych i mogą mieć różne motywy (obrazki, zdjęcia, napisy). Wybierane motywy muszą być etapami umieszczane na kolejnej powierzchni projektowej.

Aby dokonać indywidualnych zmian w projekcie na odpowiedniej płaszczyźnie ( prawa, lewa, góra, dół itp.) należy wybrać podgląd strony 33 i wybrać jedną ze znanych już Państwu opcji projektowych 34.

Wybierz produkt

Jeżeli projekt z jednej płaszczyzny projektowej ma być przeniesiony na inną płaszczyznę lub na kilka pozostałych należy kliknąć na przycisk „duplikuj projekt“ 35i aktywować odpowiednie pole podgląd strony 36.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę iż opcja duplikowania projektu może być wykorzystywana tylko w przypadku takich samych wymiarów powierzchni projektowych. Jeżeli powierzchnie projektowe różnią się wymiarem a chcemy duplikować projekt należy ponownie załadować opcję wybierz szablon projektu. Odnosi się to przede wszystkim do naszych namiotów i pawilonów, które mają różne długości boczne!

Wybierz produkt

37 Przy projektowaniu produktów mających różne powierzchnie projektowe polecamy używanie opcji „podgląd projektu“ aby lepiej sprawdzić szczegóły na pojedynczej stronie podglądu projektu. Opcja „podgląd produktu“ 38pokazuje jak będzie wyglądał projekt na gotowym produkcie.

38 Jeżeli projekt do druku jest już przez Państwa ukończony produkt należy umieścić w koszyku klikając na „do koszyka“.

Wybierz produkt

Odłóż na póżniej - dodaj do notatek

40Jeżeli chcecie Państwo odłożyć proces projektowania produktu i kontynuować w późniejszym czasie, możecie skorzystać z takiej możliwości klikając na opcję „Dodaj do notatek“. A następnie zalogować się i kontynuować później.

Wybierz produkt

41W zakładce dodaj do notatek zostanie umieszczony wybrany przez Państwa produkt z aktualna konfiguracją i możliwością podglądu projektu. Klikając na powierzchnię z projektem pokaże się Państwa powiększony projekt.

42Klikając na opcję „Zmiana“ uzyskujecie Państwo możliwość dokończenia projektu w innym terminie.

43Jeśli nie ma potrzeby odkładania projektowania na później - do notatek możecie Państwo bezpośrednio skorzystać z opcji „Do koszyka“.

Wybierz produkt

Po kliknięciu na opcję „Do koszyka“ 1 pokazuje się Państwu podgląd finalny produktu. Jeśli projekt jest zgodny z Państwa oczekiwaniami należy kliknąć na opcję „Potwierdzić“ 2. Klikając na opcję „Wróć“ 3 można ponownie dokonać zmian.

Wybierz produkt

Klikając na opcję „Do koszyka“ 4 zamykacie Państwo proces zakupów lub klikacie na opcję „Kontynuuj zakupy“ 5, aby wybrać dodatkowe produkty..

Nawiasem mówiąc możecie Państwo w sklepie internetowym Vispronet® zamawiać bardzo szybko duże ilości różnych produktów.

Wybierz produkt

W koszyku pokazują się wszystkie wybrane produkty i usługi. Dzięki temu macie Państwo możliwość sprawdzenia ponownie swojego wyboru lub dokonania stosownych zmian.

6 Teraz macie Państwo wybór pomiędzy „kontynuacją zakupów“ lub „realizacją transakcji - do kasy“.

7 Po rejestracji i po Państwa zalogowaniu zamówienie może być kontynuowane i zakończone.

Wybierz produkt

Więcej informacji na temat zakończenia zamówienia znajduje się na pasku menu „Pomoc“ „Proces zamówienia“.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie.

poniedziałek-piątek: od 9 do 18

+49 3578 359-4040

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy