Sposoby płatności

Przypominamy, że wysyłka faktury nastąpi drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową (w formacie PDF).

W przypadku następujących rodzajów płatności natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia przelewu drogą mailową rozpoczynamy realizację Państwa zamówienia:

Płatność kartą kredytową

Płatność kartą kredytową

Płatność kartą Visa- lub Master-Card jest darmowa. Maksymalna kwota uzależniona jest od warunków dot. Państwa konta bankowego. Należy również wziąć pod uwagę iż obciążenie Państwa konta nastąpi najpóźniej po dostarczeniu przez firmę potwierdzenia zawarcia umowy.

Paypal

Paypal

W celu szybkiego i pewnego wykonania przelewu PayPal potrzebne jest Państwu aktywne konto PayPal. Ten sposób płatności jest bezpłatny do łącznej kwoty 34.560 zł. Należy również wziąć pod uwagę iż obciążenie Państwa konta nastąpi najpóźniej po dostarczeniu przez firmę potwierdzenia zawarcia umowy. Jeśli nie posiadają Państwo konta PayPal, mogą je Państwo tutaj bezpłatnie otworzyć.

Faktura

Faktura

Dla osób odsprzedających (to znaczy agencji reklamowych, odsprzedawców (resellers) flag i wydruków), gmin i instytucji użyteczności publicznej zakup w opcji „Zakup na fakturę“ jest możliwy do kwoty 32.400 zł. Termin płatności wynosi 10 dni. Wysyłka faktury nastąpi drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową (w formacie PDF) taka faktura jest akceptowana przez wszystkie urzędy skarbowe. Warunkiem zakupu w opcji „Zakup na fakturę“ jest brak: upomnień, monitów lub nieterminowych przelewów. W przeciwnym wypadku aktywacja zostanie niestety anulowana bez powiadomienia i nie będzie oferowana w procesie zamówienia.

W przypadku wybrania takiego rodzaju płatności realizację zamówienia rozpoczniemy po odnotowaniu wpłaty na konto firmy:

Przedpłata

Przedpłata

Ta forma płatności jest bezpłatna. Prosimy o przelanie pełnej sumy na nasze konto na podstawie danych zawartych w umowie. Dane naszych kont bankowych:

Właściciel konta:Vispronet
Nazwa Banku:Deutsche Bank AG
Numer Banku:870 700 00
Numer konta:630153500
IBAN:DE13 8707 0000 0630 1535 00
BIC:DEUTDE8CXXX

W polu tytuł na przelewie bankowym prosimy o podanie numeru klienta lub numeru zamówienia. Koszty przelewu z zagranicy pokrywa klient.

Prosimy wziąć pod uwagę iż produkcja rozpocznie się jeden dzień po wpływie pieniędzy na konto ponieważ ich wpływ widoczny jest dopiero po godź. 10.00.