Polityka prywatności

Vispronet® bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Zgodność z przepisami i innymi wymogami prawnymi jest dla Vispronet® sprawą oczywistą. Dlatego też Vispronet® podjął techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić przestrzeganie i stosowanie zasad ochrony danych Vispronet® i stron trzecich zaangażowanych w wykonanie umowy.

Twoje dane osobowe różnego rodzaju będą zbierane podczas korzystania z tej strony. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy oraz w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.
Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Z jednej strony dane są zbierane przez to, że zostaną nam przekazane np. w ramach procesu zamawiania lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny i czas wyświetlania strony).
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Szyfrowanie SSL

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operator witryny.
SSL to skrót od "Secure Socket Layer". Technologia bezpieczeństwa SSL zapewnia bezpieczne przesyłanie danych osobowych, danych logowania oraz informacji o zamówieniach i płatnościach przez Internet.
Dane są szyfrowane w taki sposób, aby można je było odczytać tylko przez system zamawiania.
W naszym serwisie internetowym cały proces składania zamówienia jest szyfrowany. Po wprowadzeniu danych istotnych dla bezpieczeństwa pojawia się logo certyfikatu SSL. To logo weryfikuje status szyfrowania witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po automatycznie zmieniającym się pasku adresu z "http: // ..." na "https: // ..” (Skrót od Hyper Text Transfer Protocol Secure).

Przechowywanie danych dostępu w plikach dzienników serwera

Kiedy wchodzisz na naszą stronę, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie rejestrowane. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można wykryć np. typ przeglądarki internetowej i jej wersje, system operacyjny używany przez system użytkownika, stronę internetową, z której system użytkownika dociera na naszą stronę internetową (tzw. referrer), nazwę domeny usługodawcy internetowego, datę i czas dostępu, adres protokołu internetowego (adres IP) i podobne.  Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji nie wyciągamy żadnych wniosków o osobie, której dane dotyczą (lub właściciela łącza). Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania treści stron internetowych, o które prosisz, w celu optymalizacji treści naszej strony internetowej, a także w celu ich promowania i zapewnienia funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technologii naszej strony internetowej. Te anonimowo zebrane dane i informacje są przez nas statystycznie ocenione w celu optymalizacji naszej strony internetowej i stojącej za nią technologii. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych wprowadzonych przez osobę, której dane dotyczą.
Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny, a także ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to zachowaniu naszych uzasadnionych interesów, w poprawnym przedstawieniu naszej oferty, które dominują w kontekście ważenia interesów.

Gromadzenie i wykorzystanie danych w celu realizacji umowy i przy otwieraniu konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie przekazujesz je nam w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (na przykład za pomocą formularza kontaktowego, e-maila, telefonicznie) lub podczas tworzenia konta klienta. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na podstawie odpowiednich formularzy do uzupełnienia. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do wykonania umowy lub do opracowania zapytania, lub też otwarcia konta klienta, a złożenie zamówienia i/lub otwarcie konta lub nawiązanie kontaktu bez tych informacji jest niemożliwe. Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem.
Korzystamy z danych dostarczonych przez Ciebie w celu realizacji umowy i przetwarzania Twoich zapytań. Po zakończeniu umowy lub usunięciu Twojego konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane przed dalszym wykorzystywaniem i usunięte po wygaśnięciu podatkowych i handlowych okresów przechowywania danych, chyba że wyraźnie zgodzisz się na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, które jest prawnie dozwolone i o czym informujemy poniżej.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udostępnimy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych stanie się nieaktualny (na przykład po przetworzeniu Twojego zapytania). Nie ma to wpływu na postanowienia bezwzględnie obowiązujące – w szczególności okresy przechowywania.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon lub faks, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikłe z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie udostępnimy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie związane jest ze spełnieniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia działań przed jej zawarciem. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w efektywnym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.
Informacje przesłane w zapytaniach kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych stanie się nieaktualny (na przykład po rozpatrzeniu Twojej sprawy). Nie ma to wpływu na postanowienia bezwzględnie obowiązujące – w szczególności ustawowe okresy przechowywania.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie przewozowej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie zamawiania, dane zgromadzone w celu realizacji płatności przekażemy instytucji kredytowej, która otrzymała zlecenie płatności, oraz ewentualnie dostawcom usług płatniczych działających na nasze zlecenie wzgl. wybranej usłudze płatniczej. Po części, wybrani dostawcy usług płatniczych także zbierają te dane osobiście, pod warunkiem, że utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas procesu składania zamówienia musisz zalogować się u dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed umownych.

Wykorzystanie danych przy zapisaniu się do newslettera e-mail

Gdy zapisujesz się do newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej, potrzebny jest na Twój adres e-mail, a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone tylko na zasadzie dobrowolności.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład poprzez link "rezygnacja" z newslettera lub poprzez formularz wypisania się /dsenhancednewsletter/subscriber/unsubscribe/

Śledzenie newslettera jest rozumiane jako śledzenie lub zapisywanie zachowania odbiorcy. Obejmuje to otwieranie mailingu, klikanie linków tekstowych lub graficznych, lub pobieranie obrazów w programie pocztowym. Śledzenie newslettera odbywa się wyłącznie anonimowo, zapisywane jest tylko zachowanie adresata. Wniosek dotyczący samego odbiorcy nie jest możliwy.
Niniejsza strona używa Inxmail do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Fryburg/Niemcy. Inxmail to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu otrzymania newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach Inxmail w Niemczech.
Zawarliśmy z Inxmail umowę na przetwarzanie danych w imieniu administratora i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich władz ochrony danych podczas korzystania z Inxmail.

Wykorzystanie danych do reklamy pocztowej i prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz - o ile otrzymaliśmy te dodatkowe informacje od Ciebie w ramach stosunku umownego - Twojego tytułu, stopnia naukowego i Twojej nazwy zawodowej, przemysłowej lub biznesowej w listach podsumowujących oraz wykorzystywania do własnych celów reklamowych, np. listownego wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu danych w tych celach, wysyłając wiadomość na opisane poniżej dane kontaktowe.
Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w kontaktowaniu się z  naszymi klientami w celach reklamowych, które dominują w kontekście ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Używanie plików cookie

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu Twojej przeglądarki (tak zwane sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawianiu plików cookie i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wykluczał akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Korzystanie z Google Analytics do analizy internetowej

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc..  Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Google Analytics korzysta z metod, które pozwalają analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, na przykład tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze.
Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Wygenerowane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na niniejszej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki:
Możesz uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (włącznie z Twoim adresem IP) do Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, opcjach ustawień i możliwości sprzeciwu dostępnych jest na stronach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners  („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych w celach reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam“).

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych w imieniu administratora i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich władz ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics:
Niniejsza strona korzysta z funkcji “dane demograficzne” Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań użytkowników odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych użytkowników od innych dostawców. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub całkowicie uniemożliwiając zbieranie danych przez Google Analytics.

Remarketing Google

Niniejsza witryna korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")

Funkcja ta umożliwia powiązanie utworzonych z pomocą remarketingu Google Analytics grup docelowych reklam z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób odpowiednie do zainteresowań, spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały dostosowane w oparciu o poprzednie korzystanie i zachowanie w sieci na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).
Gdy wyrazisz na to zgodę, Google połączy w tym celu Twoją historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą pojawiać się na każdym urządzeniu, na które logujesz się przy użyciu swojego konta Google. aby obsługiwać tę funkcję Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które zostają tymczasowo skojarzone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup odbiorców docelowych wyświetlanych reklam na różnych urządzeniach. Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/śledzenia na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; w tym celu kliknij ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Podsumowanie zebranych danych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji zbierania danych, które nie są połączone z Twoim kontem Google (na przykład, ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się takiemu połączeniu), gromadzenie danych jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.
Jeśli jednak nadal nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, możesz ją wyłączyć, zmieniając odpowiednie ustawienia na http://www.google.com/settings/ads. Możesz także wyłączyć używanie plików cookie do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Inicjatywy Sieciowej, postępując zgodnie z instrukcjami pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Więcej informacji o remarketingu Google i polityce prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google


Niniejsza strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy należący do firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google ustawiony jest plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki te cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu możesz łatwo wyrazić sprzeciw wobec jego zastosowania przez wyłączenie plików cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej i ustawień użytkownika. Nie będziesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
"Plików cookie konwersji" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Więcej informacji na temat wykorzystania danych do celów marketingowych można znaleźć na stronie Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Komponenty YouTube z zaawansowanym trybem prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy komponentów (filmy) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółki zależnej firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
Do osadzania filmów używamy tak zwanego "rozszerzonego trybu prywatności" operatora. Dzięki temu plik cookie zostaje zapisany na komputerze dopiero podczas odtwarzania wideo. Jednak według YouTube pliki cookie z informacjami osobistymi nie są przechowywane w celu odtwarzania wbudowanych filmów objętych większą prywatnością. Jeśli chcesz mieć pewność, że żadne dane nie są zapisywane przez YouTube, nie klikaj osadzonych filmów.
Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z informacjami o użytkownikach można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Bing Ads

Niniejsza strona korzysta z Bing Ads, programu Microsoft Corporation ("Microsoft"), który wykorzystuje funkcję śledzenie zdarzeń uniwersalnych (Universal Event Tracking / UET) do realizacji remarketingu i śledzenia realizacji. Jest to usługa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
W tym celu na Twoim komputerze zostanie osadzony plik cookie, jeśli odwiedziłeś naszą stronę za pośrednictwem Bing lub Yahoo. W tym pliku tekstowym informacje o korzystaniu z naszej witryny, tj. o odwiedzanych stronach, są przechowywane przez Bing Ads przez 180 dni, a następnie usuwane. Informacje te obejmują między innymi adres URL odwiedzanej strony, adres URL strony polecającej i adres IP użytkownika. Korzystając z funkcji remarketingu, możemy zaoferować Ci dopasowane oferty podczas kolejnego wyszukiwania w dowolnej z wymienionych poniżej wyszukiwarek.
Jeśli nie zgadzasz się z gromadzeniem informacji, możesz wyłączyć ustawienie plików cookie za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.
Możesz wyłączyć to zachowanie na stronie http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Korzystajac ze strony dezaktywacyjnej dla kondumentów Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ możesz sprawdzić, które z witryn uczestniczących ustawiają pliki cookie w Twojej przeglądarce i wyłączając je. Politykę ochrony prywatności firmy Microsoft w zakresie przetwarzania zebranych danych można uzyskać pod następującym linkiem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług analitycznych Bing, odwiedź witrynę Bing Ads
( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ).
"Pliki cookie konwersji" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

LiveZilla

Niniejsza strona korzysta z LiveZilla, systemu LiveChat firmy LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 22, 78224 Singen http://www.livezilla.net/home/de w celu bezpośredniej komunikacji między użytkownikiem i naszymi pracownikami.
Czat wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) są przesyłane na nasz serwer i tam przechowywane. Adres IP zostaje zanonimizowany przed zapisaniem i nie służy do identyfikacji użytkownika. Informacje i dane gromadzone przez pliki cookie są gromadzone w celu obsługi systemu czatu na żywo i udzielania odpowiedzi na bieżące prośby o wsparcie. Aby uniknąć przechowywania plików cookie LiveZilla, można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie mogły być już przechowywane na Twoim komputerze lub aby zapisane pliki cookie zostały usunięte. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.

Integracja widgetu Trustbadge Trusted Shops

Na niniejszej stronie zintegrowany został widget Trustbadge Trusted Shops aby wyświetlić nasz znak jakości Trusted Shops, ewentualnie zebrane opnie oraz po to, aby po złożeniu zamówienia oferować kupującym produkty Trusted Shops.
Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym wprowadzaniu naszej oferty, które dominują w kontekście ważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
Po wyświetleniu Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład Twój adres IP, datę i godzinę wyświetlenia, przesłaną ilość danych i żądającego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie będą oceniane i zostaną automatycznie nadpisane w ciągu siedmiu dni po zakończeniu wizyty na stronie.
Dalsze dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, o ile zdecydujesz się po złożeniu zamówienia na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowałeś się jako użytkownik. W takim przypadku między Tobą a Trusted Shops obowiązuje umowa

Metoda płatności PayPal

Jeśli w ramach procesu zamówienia zdecydujesz się na zapłatę przy użyciu dostawcy internetowych usług płatniczych PayPal, Twoje dane kontaktowe zostaną przesłane do Paypal w ramach uruchomionego w ten sposób zamówienia. Jest to oferta firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal przyjmuje rolę dostawcy usług płatniczych online, a także powiernika i oferuje usługi chroniące kupujących.
Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do realizacji zamówienia, a także dane związane z zamówieniem.
Przesłanie to jest niezbędne do przetworzenia zamówienia za pomocą wybranej przez Ciebie metody płatności, w szczególności w celu potwierdzenia tożsamości, zarządzania płatnością i relacji z klientami.
Należy jednak pamiętać, że: dane osobowe mogą być również przekazywane przez PayPal do usługodawców, podwykonawców lub innych powiązanych firm, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych dotyczących zamówienia lub gdy dane osobowe mają być przetwarzane na zlecenie.
W zależności od wybranej przez PayPala metody płatności, np. faktura lub polecenie zapłaty, dane osobowe przesyłane do PayPala są przekazywane przez PayPal do biur informacji kredytowej. Przekazywanie to służy do weryfikacji tożsamości i oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do złożonego zamówienia. Aby dowiedzieć się, jakie są to biura kredytowe i jakie dane są gromadzone, przetwarzane, przechowywane i udostępniane przez PayPal, zapoznaj się z Polityką prywatności PayPal na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Przekazywanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Unieważnienie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Płatności MASTERCARD, VISA i Maestro

Przy płatnościach kartą Mastercard, VISA i Maestro, Vispronet® wykorzystuje dostawcę usług płatniczych do przetwarzania Twoich danych płatniczych, który obsługuje przetwarzanie płatności za zamówienia. Sama firma Vispronet® nie przetwarza informacji o płatnościach, takich jak informacje o koncie lub dane karty kredytowej, we własnych systemach. Dostawcą usług płatniczych jest Computop Wirschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop jest certyfikowany zgodnie z „Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard". Po uruchomieniu zlecenia płatniczego do firmy Computop, w celu wykonania i realizacji zawartej z Tobą umowy, dostarczane są następujące informacje: kwota faktury, nazwa, adres, adres e-mail, numer karty kredytowej, właściciel karty, data ważności, CSV, poszczególne pozycje zamówienia i cena jednostkowa towaru. Więcej informacji na temat ochrony danych w Computop można znaleźć na stronie https://de.computop.com/datenschutz/.

Przekazywanie danych do Computop opiera się na art. 6 ust. 1 lit. l RODO (zgoda) i art. 6 pkt 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy).

Metoda płatności – płatność z góry

Jeśli wybierzesz jedną z tych metod płatności w naszym sklepie internetowym, nie będziemy zbierać żadnych Twoich danych osobowych wykraczających poza dane konieczne do realizacji Twojego zamówienia.

Prośba o wystawienie opinii wysyłana e-mailem

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę w trakcie lub po zamówieniu, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając przewidziany do tego przycisk, użyjemy Twojego adresu e-mail do wysłania prośby o przesłanie oceny Twojego zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez wysyłanie wiadomości na kontakt opisany poniżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; ma to zastosowanie również do profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, została podana w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Swoje żądania w tym zakresie proszę kierować na adres:
annett.wagner@sachsenfahnen.de


Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie w nim określonym;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne:
  - do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
  - do wypełnienia obowiązku prawnego;
  - ze względu na interes publiczny lub
  - do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  - prawidłowość danych zostanie przez Ciebie zakwestionowana;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz możliwość ich usunięcia;
  - my nie potrzebujemy już danych, podczas gdy Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  - złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu formacie lub do zażądania przeniesienia do innej administratora danych;
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Co do zasady możesz w tym celu zwrócić się do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

Usuwanie danych

Dane przechowywane u nas są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych. Jeśli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.
Zgodnie z wymogami prawnymi przechowywanie odbywa się przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB) (księgi handlowe, inwentarze, bilanse początkowe, roczne sprawozdania finansowe, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej Ordynacji podatkowej (AO) (księgi, zapisy, raporty, dokumenty księgowe, pisma handlowe i biznesowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.).

Nazwa i adres administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG/Vispronet®
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Niemcy

Telefon: +49 (0) 3578 359-0

Prawo do informacji i możliwość kontaktu

Masz prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych oraz cofania jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Annett Wagner
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Niemcy

Telefon: +49 (0) 3578 359-0
e-mail: annett.wagner@sachsenfahnen.de

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Data: Listopad 2018