Prawo do odstąpienia - Vispronet®

 

Dotyczy wyłącznie konsumenta w myśl artykułu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego jako zleceniodawcy firmie Vispronet®:
Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia w myśl artykułu §§ 355 nn. kodeksu cywilnego. Poniżej informujemy co następuje:

Pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Vispronet® · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Niemcy
Telefon: +49 3578 359-4040
Faks: +49 3578 359-222

E-mail: info@vispronet.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy /enhancedcustomer/cancellation/ jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek zwrócić zamówiony towar jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia złożenia odstąpienia. Termin uważa się za dotrzymany jeśli Państwo przed jego upływem zwrócą towar. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Najwyższe koszty wyniosą do 2.500,00 zł za paletę. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Szczególne wskazówki
Prawo do odstaąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo to znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku składania zamówienia w firmie Vispronet® wówczas gdy firma tworzy druki na podstawie Państwa danych. Przedsiębiorcy nie mają prawa do odstąpienia.

 

Data: Luty 2018